SHARE:

Share on facebook
ข้อต่อทางน้ำเข้าอาคาร ชนิดทางรับน้ำ 2 ทาง
แบบสวมเร็วตัวผู้ มีลิ้นกันน้ำไหลกลับ ใช้ติดตั้งกับผนังตึกเพื่อ
รับน้ำจากรถดับเพลิงส่งไป ตามตู้เก็บสายและหัวฉีดดับเพลิงประจำอาคาร
ทำด้วยทองเหลืองชุปโครเมี่ยม มีฝาปิดพร้อม

– ขนาด 4 x 2.5 x 2.5 นิ้ว