SHARE:

Share on facebook
ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง (TWOWAYSCOLLECTINGBREECHING WITHCONTROLLEDVALVE)
ชนิดสวมเร็ว ขนาดทางน้ำเข้า 2.5 นิ้ว หนึ่งทาง แยกทางจ่ายน้ำขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ทาง
แบบสวมเร็ว ตัวเมีย ชนิดเขี้ยวเดียว พร้อมประตูน้ำเปิด-ปิด ทำด้วยทองเหลือง

– ขนาด 2.5 นิ้ว แยกทางส่งนํ้า – ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ทาง