SHARE:

Share on facebook
ฝาปิดท่อทางน้ำออก แบบสวมเร็วตัวผู้
ฝาปิดท่อทางน้ำออก แบบสวมเร็วตัวผู้
(MALE INSTANTANEOUS BLANK CAP WITH CHAIN)
มีห่วงโซ่พร้อม ทำด้วยอลูมิเนี่ยม , ทองเหลือง PVC
ขนาด 1.5 นิ้ว
ขนาด 2.5 นิ้ว