สินค้า

ข้อต่อดับเพลิง

ข้อต่อทางแยกน้ำจากหัวประปาดับเพลิง

ใช้ต่อกับท่อประปาดับเพลิง มีขนาด 4 นิ้ว เกลียวตัวเมีย แยกทางส่งนํ้าเข้ารถดับเพลิง หรือ เครื่องสูบน้ำ หาบหามได้2ทางแต่ละทางมีขนาด2.5นิ้ว แบบสวมเร็ว

ข้อต่อดับเพลิง

ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว

ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว เขี้ยวเดียว ใช้เป็นข้อต่อลดขนาดเมื่อหัวท่อประปากับหัวทางสูบน้ำของรถดับเพลิงมีขนาดต่างกัน ขนาดทางน้ำเข้า 3” ขนาดทางจ่ายน้ำออก 2.25” ขนาดทางน้ำเข้า 4”

ข้อต่อดับเพลิง

ข้อต่อท่อทางจ่ายน้ำ ( เกลียวใน / ตัวเมีย )

INSTANTANEOUS SINGLE LOCK FEMALE SCAREW INLET ชนิดด้านหนึ่งสวมเร็วเขี้ยวเดียว อีกด้านหนึ่งเป็นเกลียวแป๊บตัวเมีย แบบมาตรฐานอังกฤษ ใช้ต่อเข้ากับท่อประปา

ข้อต่อดับเพลิง

ข้อต่อทางจ่ายน้ำ ( เกลียวนอก / ตัวผู้ )

INSTANTANEOUS SINGLE LOCK SCAREW MALE INLET ชนิดด้านหนึ่งสวมเร็วเขี้ยวเดียว อีกด้านหนึ่งเป็นเกลียวแป๊บตัวผู้ แบบมาตรฐานของอังกฤษ ใช่ต่อเข้ากับท่อประปา