SHARE:

Share on facebook
ชุดดับเพลิงในประเทศ ( FIRE SUIT )
เสื้อ – เป็นเนื้อผ้าใบ มีผ้าร่มกันน้ำซับใน ,แถบสะท้อนแสง
และรอยชายเสื้อ ( มีสีส้ม , เหลือง ,กรมท่า , แดง )
กางเกง – เป็นเนื้อผ้าใบ มีผ้าร่มกันน้ำซับใน กางเกงมีสายสะพาย (เอี๊ยม )
และมีแถบสะท้อนแสงรอบขากางเกง