SHARE:

Share on facebook
ถุงมือดับเพลิง ชนิดหนังเฟอร์สีดํา ,นํ้าตาล

คุณสมบัติ ทนความร้อน ป้องกันสะเก็ดไฟ ความยาว 12 นิ้ว