SHARE:

Share on facebook
ตู้รถเข็นเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์
  • ตู้ทำด้วยโลหะเหล็กพ่นสีแดง เบอร์ 18 ขนาด 75 * 105 * 45 ซม.
  • ภายในตู้สามารถวางสายส่งน้ำดับเพลิง มีรูระบายน้ำ มีชั้นสำหรับวางขวาน และหัวฉีดน้ำดับเพลิง ด้านบนตู้ก้นเป็นถาดสำหรับวางอุปกรณ์อื่นๆ
  • ประตูบานสวิง 2 บาน พร้อมกุญแจล็อคแบบด้ามจับ
  • มีล้อขนาด 4 นิ้ว หมุน 360 องศาฯ มีราวจับด้านข้าง สำหรับเข็น