SHARE:

Share on facebook
ตู้เก็บเครื่องดับเพลิงชนิดท่อคู่ DOUBLE FIRE EXTINGUISHER CABINET

– วัสดุเป็นโลหะพ่นสีแดง เหล็กเบอร์ 21 ขนาด 60 x 70 x 20 ซม.
– ด้านหน้าเป็นกระจกใสพร้อมขอบยางรองกระจก
– กุญแจล็อคปิด-เปิด แบบกดเด้ง
– สําหรับเก็บถังดับเพลิง จํานวน 2 เครื่อง