SHARE:

Share on facebook
หัวฉีดด้ามปืน PROTEK (รุ่น 366) ปรับน้ำได้ 4 ระดับ จากประเทศแคนาดา
– มีคันโยก เปิด – ปิดน้ำ (แบบบอลวาล์ว) ได้ตามความต้องการ
– สามารถปรับปริมาณน้ำได้ 4 ระดับ 30 – 60 – 95 – 125 แกลลอน/นาที
– สามารถปรับชนิดของน้ำได้ 3 ระดับ ลำตรง /กึ่งลำฝอย/ม่านน้ำ
– ได้มาตรฐาน NEPA 1964 STANDARD ผลิตจากประเทศแคนาดา