SHARE:

Share on facebook
หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรง แบบสวมเร็ว
ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว
ทำด้วยอลูมิเนียม, ทองเหลือง
ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว
ทำด้วยอลูมิเนียม, ทองเหลือง
ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว
ทำด้วยอลูมิเนียม, ทองเหลือง
ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว
ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 75 ซม.
ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยมมีมือถือ
ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 75 ซม.
ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยมแบบเกลียว