SHARE:

Share on facebook
หัวฉีดน้ำยาโฟม แบบสวมเร็ว พร้อมสายชักน้ำยาโฟม ชนิดประจำรถ
หัวฉีดน้ำยาโฟม แบบสวมเร็ว พร้อมสายชักน้ำยาโฟม ชนิดประจำรถ
(INSTANTANEOUS AIR FOAM NOZZLE)
ขนาด 2.5 นิ้ว