SHARE:

Share on facebook
กระจกโค้ง
กรอบผลิตจากพลาสติกอะคริลิคสีแดงกระจกโค้งเป็นกระจกเงาแท้ ไม่แตกลายเมื่อตากแดดเป็นเวลานาน มีขนาดตั้งแต่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ,18 ,24 นิ้ว