SHARE:

Share on facebook
ถังฉีดน้ำพลาสติกพร้อมก้านสูบ

ลักษณะมีสายสะพายทั้งสองข้างของถังมีที่สายยางต่อเข้ากับปั๊มน้ำด้วยมือ ทําด้วยทองเหลืองมีหัวฉีดปรับระดับได้