SHARE:

Share on facebook
ประแจเปิดวาล์วท่อประปาดับเพลิง

ใช้หมุนเปิดวาล์วของหัวท่อประปาดับเพลิงตามมาตรฐานของกองตํารวจดับเพลิง