ป้องกันฝุ่นละอองเล็กๆ หมอก /ไอ/ควัน ที่เต็มไปด้วยอันตราย ( พวกอนุภาคเล็ก )