ป้องกันไอระเหยพวกสารอินทรีย์ เช่น สี , ทินเนอร์ , แล็คเกอร์,ยาฆ่าแมลง
และจำพวกที่มีจุดเดือดของเหลวสูงกว่า 65 องศาฯ