SHARE:

Share on facebook
ถุงมือยางกันไฟฟ้าแรงสูง

ใช้สวมใส่ป้องกันไฟฟ้าตั้งแต่ 2,000 – 30,000 V. มาตรฐาน EN, IEC และ DINเหมาะสําหรับ > งานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงสูง
มาตรฐาน CE : EN388