SHARE:

Share on facebook
หน้ากาก TG -20S
หน้ากากปั๊มขึ้นรูป สำหรับป้องกันกลิ่น ฝุ่น ควัน สารเคมี พับใส่กระเป๋าได้เหมาะโรงงานที่มีกลิ่นเหม็นมากๆ เสริมขอบผ้ากันเจ็บหน้า