SHARE:

Share on facebook
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ BIBARI B1501
หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ขนาดเล็กมีวาล์วช่วยในการหายใจได้สะดวกขึ้น
เหมาะสำหรับงานเซรามิก ปูนซีเมนต์ งานผลิตแป้ง
มาตรฐาน CE 0120 ( P1 )