พร้อมที่ครอบศรีษะ ชนิดหมุนได้ตามขนาดศรีษะของผู้ใช้งาน แผ่นทำจากโพลี่คาร์บอเนต มีทั้ง แบบเลนส์ใสและเลนเทาได้มาตรฐาน ANSI ,Z87.1-1989