Categories
Uncategorized

แผงกั้นจราจร

แผงกั้น ทำจากเหล็กทาสีขาว-แดง มีให้เลือกทั้งแบบมีล้อ และไม่มีล้อ
ความยาว 1 เมตร , 1.5 เมตร และ 2 เมตร สามารถเพิ่มป้าย หรือข้อความและสัญลักษณ์ได้ตามต้องการ