ระบบดับเพลิง รับติดตั้ง ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย

บริษัท เบสท์เวิลด์ฯ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการ “ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ พร้อมทั้งซ่อมบำรุงรักษา” ระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump System) ระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง (Spinkler System) รวมไปถึงติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบโฟมและก๊าซ CO2 FM200 ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน และมาตรฐานสากล NFPA

โดยทีมงานของเรามีใบรับรอง กว. (ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ขั้นสามัญ ทำงานอย่างมืออาชีพ ส่งมอบงานและบริการที่ดี มีประสิทธิภาพที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

หากลูกค้าท่านสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีความประสงค์ที่จะขอใบเสนอราคา สามารถติดต่อมาตามเบอร์โทร และอีเมลล์ด้านล่างได้เลยค่ะ

ติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบดับเพลิง ระบบท่อแห้ง ระบบท่อยืน

ปรึกษาวางระบบดับเพลิงกับทีมงานเครื่องดับเพลิง BEST “โทร 086-232-6516”

บริการของเรา (Our Service)

  • ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
  • ระบบไฟร์ปั๊ม (Fire Pump System)
  • ระบบสปริงเกอร์ (Spinkler System)
  • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบโฟม
  • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบก๊าซ CO2 FM200

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ระบบดับเพลิง รับติดตั้งระบบดับเพลิง

ลูกค้าของเรา (Project Reference)

รับติดตั้งระบบดับเพลิง ออกแบบระบบดับเพลิง ระบบดับเพลิง

ระบบดับเพลิงประเภทต่าง ๆ

1. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือ ระบบไฟอราม (Fire Alarm System) คือ ระบบดับเพลิงประเภทหนึ่งที่แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียงที่ทุกคนเคยได้ยิน เคยเห็นจากเหตุการณ์การอพยพหนีไฟ หรือการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงที่อาคารสำหนักงานได้จัดขึ้นให้ทุกคนได้เตรียมรับมือ

เมื่อเกิดเหตุจะมีสัญญาณกริ๊งดังขึ้น เพื่อเตือนภัยทุกคนที่อยู่ภายในอาคารให้เตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ และควบคุมไม่ให้ไฟไหม้ลุกลามได้นั้นเอง

ระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟอราม ระบบfirealarm
ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่ Thai Huawei Battery โดยทีมงาน Bestworld Safety

ภายในอาคารมีระบบเตือนภัยได้ 2 ประเภทคือ ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงด้วยมือ เมื่อเกิดเหตุขึ้นต้องมีคนเห็นเหตุการณ์ไฟไหม้จึงจะกดกริ๊งเพื่อแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ให้ทุกคนทราบได้

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบอัตโนมัติ แบ่งออกเป็น อุปกรณ์จับความร้อน (Heat Detector) สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงานเมื่อความร้อนถึงที่อุปกรณ์กำหนด และ อุปกรณ์จับควัน (Smoke Detector) สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงานเมื่อมีควัน สัญญาณจะดังไปที่ตู้ควบคุม เหมาะสำหรับห้องพักอาศัยหรืออาคารที่ไม่ค่อยมีผู้อยู่อาศัย

2. ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง หรือ ระบบไฟร์ปั๊ม (Fire Pump System) คือ ระบบระงับเหตุเพลิงไหม้ด้วยน้ำประเภทหนึ่ง จำเป็นต้องมีปริมาณน้ำสำรองในการส่งน้ำอย่างน้อย 30 นาที อีกทั้งกฎหมายได้มีการกำหนดให้มีแหล่งปริมาณน้ำสำรองและขนาดของตัวไฟร์ปั๊ม (Fire Pump) ขึ้นอยู่กับตัวอาคารหรือสถานที่ที่จะควบคุมเพลิงไหม้

การทำงานของระบบน้ำดับเพลิง Fire Pump นี้ เครื่องจะดูดน้ำเลี้ยงปล่อยไว้ในท่อเพื่อเตรียมสำรองน้ำตลอดเวลา เมื่อไฟไหม้น้ำจะพุ่งออกมาเพื่อดับไฟ

ติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบดับเพลิง ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ระบบfirepump
ติดตั้งระบบ Fire Pump โดยทีมงาน Bestworld

3. ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง หรือ ปริงเกอร์ดับเพลิง (Sprinkler System) เป็นระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และความร้อนถึง 68 องศาเซลเซียส (68°C) จะทำให้ปรอทวัดความร้อนแตก น้ำจะฉีดออกมาเพื่อดับเพลิงทันที ทำให้สามารถระงับและควบคุมเหตุไฟไหม้ไม่ให้ลุกลามได้

ติดตั้งระบบสปริงเกอร์ ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิง ระบบspinkler
ติดตั้งระบบปริงเกอร์ดับเพลิง (Sprinkler System)

แต่เนื่องจากบางอาคารสถานที่ไม่สามารถใช้น้ำเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ เช่น ห้องที่เป็นเตาหลอม ห้อง Server ห้องคอม ฯลฯ เพราะจะทำให้อุปกรณ์ในห้องหรืออาคารนั้นเสียหายจึงจำเป็นต้องใช้ ระบบท่อแห้งแทน (Dry Pipe System) เป็นระบบอัดอากาศหรือใช้ก๊าซไนโตรเจนแทนการใช้น้ำเพื่อดับไฟ

การทำงานของระบบดับเพลิงท่อแห้ง (Dry pipe system) เมื่อห้องเกิดเหตุไฟไหม้ จะทำการควบคุมไม่ให้ไฟไหม้ลุกลามโดยการตัดอากาศเพื่อทำให้ไม่เกิดไฟ แล้วจึงปล่อยก๊าซไนโตเจนแทนที่อากาศเพื่อดับไฟ

ขั้นตอนการติดตั้งระบบดับเพลิง

1.ออกแบบ (Design) ทีมงาน Best เข้าพื้นที่สำรวจหน้างานและออกแบบระบบดับเพลิงโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้เหมาะสมกับพื้นที่อาคารหรือสถานที่ที่ต้องการติดตั้งระบบ ตามมาตรฐานข้อกำหนดความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในโรงงาน

installing ติดตั้งระบบดับเพลิง

2.ติดตั้ง (Installing) เมื่อออกแบบระบบให้กับอาคารเรียบร้อย จึงเข้าติดตั้งระบบดับเพลิงโดยเจ้าหน้าที่อย่างมืออาชีพ

check ขั้นตอนตรวจสอบระบบดับเพลิง

3.ตรวจสอบ (Check) เมื่อติดตั้งระบบดับเพลิงเสร็จ จึงตรวจสอบการทำงานของระบบดับเพลิงและตรวจสอบความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน จึงทำการส่งมอบงานให้ลูกค้า

maintenance ซ่อมบำรุงระบบดับเพลิง

4.ดูแลและบำรุงรักษา (Maintenence Service) ดูแล ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาระบบอย่างสม่ำเสมอตามที่ได้ตกลงกันไว้

ทำไมต้องติดตั้งระบบดับเพลิงกับ Best

ทีมงานมืออาชีพ (Professional) เรามีทีมงานและวิศวกรผู้ดูแลระบบดับเพลิงที่มีความเชี่ยวชาญ ได้ใบรับรองกว.ขั้นสามัญ (ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) และตามมาตรฐาน NFPA ลูกค้าจึงสามารถไว้วางใจติดตั้งระบบดับเพลิงประเภทต่างๆ กับ ทีมงาน Best world ได้

ทีมงานได้ติดตั้งงานระบบดับเพลิงให้ลูกค้ามากมายหลายท่าน ทำให้เชี่ยวชาญงานด้านระบบดับเพลิงต่าง ๆ มากมายเป็นอย่างดี รวมไปถึงการทำงานอย่างมืออาชีพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอันดับแรก

professional ติดตั้งระบบดับเพลิง

บริการหลังการขาย (After Service) เมื่อติดตั้งงานระบบดับเพลิงเสร็จแล้ว เรามีบริการหลังการขาย ดูแลให้ฟรีตามเงื่อนไขประกันของบริษัทฯ

ลูกค้าสามารถวางใจได้ว่าเราจะไม่ทิ้งลูกค้าอย่างแน่นอน ปรึกษากับทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดเวลาการทำงาน รวมไปถึงเรามุ่งเน้นการส่งมอบงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่าน

service ระบบดับเพลิง

ผลงานที่ผ่านมา