บริการของเรา

เรา “บริษัท เบสท์เวิลด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด” มุ่งเน้นที่จะส่งมอบบริการ และสินค้า ด้วยความยุติธรรมและจริงใจต่อลูกค้า ปัจจุบันเราให้บริการในด้านการออกแบบระบบดับเพลิง ติดตั้งระบบดับเพลิงประเภทต่างๆ อบรมซ้อมดับเพลิง ไปจนถึงการจัดจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงโดยมีใบรับรองถูกต้องตามกฎหมาย ลูกค้าท่านใดสนใจบริการหรือสินค้าของเรา กรุณาติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง หรือ E-mail: [email protected] และเราทีมงานเบสท์เวิลด์หวังอย่างยิ่งว่าจะได้ดูแลคุณ ทรัพย์สินของคุณ ให้พ้นจากเหตุเพลิงร้าย

“ทีมงาน BEST บริการด้วยใจที่มุ่งมั่น ตั้งมั่นและเน้นการส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดให้กับคุณ ลูกค้า ทุกท่าน”

บริการของเราถึงคุณ

ขั้นตอนการติดตั้งระบบดับเพลิง

1. ออกแบบระบบดับเพลิง ทีมงานและวิศวกรผู้เข้าสำรวจหน้างานเพื่อออกแบบและจัดทำใบเสนอราคาให้กับทางลูกค้า สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ 099-361-9535 หรือ 088-569-8241
2.ติดตั้งระบบดับเพลิง ทีมงานเบสท์เวิลด์เข้าติดตั้งงานระบบอย่างมืออาชีพ
3.ตรวจสอบความเรียบร้อย หลังติดตั้งเสร็จทีมงานตรวจสอบความเรียบร้อยและส่งมอบงานให้ลูกค้า
4.ดูแลรายปี เรามีบริการหลังการขาย ดูแลระบบให้ฟรีตามเงื่อนไขการรับประกันและข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้

งานอบรมซ้อมดับเพลิง (มีใบรับรอง)

“บริการอบรมซ้อมดับเพลิงโดยผ่านการอนุมัติจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน โดยทีมงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมออกใบรับรองให้กับทุกท่าน” สอบถามเพิ่มเติมโทร 099-361-9535 หรือ 088-569-8241

งานระบบดับเพลิง ไฟร์ปั้ม (Fire Pump System)

“บริการออกแบบ ติดตั้ง และตรวจเช็ค ท่อน้ำระบบดับเพลิงในอาคารและตึกสูงโดยวิศวกรและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ” สอบถามเพิ่มเติมโทร 099-361-9535 หรือ 088-569-8241

งานระบบสปริงเกอร์ (Sprinkler System)

“บริการออกแบบ ติดตั้ง และตรวจเช็ค ระบบสปริงเกอร์ (Sprinkler System)ในอาคารและตึกสูงโดยวิศวกรและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ” สอบถามเพิ่มเติมโทร 099-361-9535 หรือ 088-569-8241

งานระบบดับเพลิง CO2 (CO2 System)

“บริการออกแบบ ติดตั้ง และตรวจเช็ค ระบบดับเพลิง CO2 (CO2 System) ในอาคารและตึกสูงโดยวิศวกรและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ” สอบถามเพิ่มเติมโทร 099-361-9535 หรือ 088-569-8241

งานระบบดับเพลิง ไฟร์ปั้ม (Fire Pump System)

“บริการออกแบบ ติดตั้ง และตรวจเช็ค ระบบไฟร์ปั้ม (Fire Pump System) ในอาคารและตึกสูงโดยวิศวกรและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ” สอบถามเพิ่มเติมโทร 099-361-9535 หรือ 088-569-8241

งานระบบไฟร์อลาม (Fire Alarm System)

“บริการออกแบบ ติดตั้ง และตรวจเช็ค ระบบไฟร์อลาม (Fire Alarm System) ในอาคารและตึกสูงโดยวิศวกรและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ” สอบถามเพิ่มเติมโทร 099-361-9535 หรือ 088-569-8241