ผลงาน

กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ประเภทงาน: ติดตั้งระบบดับเพลิง (Fire pump และท่อดับเพลิงพร้อมซุ้มแท่นปืนล้อมกองกากอ้อย )

 1. งานระบบดับเพลิงปี 2015

 2. กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 3. Project Amount : ติดต่อสอบถาม

 4. Tag: งานสร้างระบบดับเพลิง
HOTEL INDIGO BANGKOK

ประเภทงาน: ติดตั้งเครื่องดับเพลิง แบบAutomatic ชนิดน้ำยาดับเพลิง Halotron NON C.F.C

 1. งานระบบดับเพลิงปี 2015

 2. Hotel Indigo Bangkok

 3. Project Amount : ติดต่อสอบถาม

 4. Tag: งานสร้างระบบดับเพลิง

บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ จำกัด|

ประเภทงาน: ติดตั้งเครื่องดับเพลิง แบบAutomatic ชนิดน้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง

 1. งานระบบดับเพลิงปี 2015

 2. บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ จำกัด

 3. Project Amount : ติดต่อสอบถาม

 4. Tag: งานสร้างระบบดับเพลิง

นิเด็ค ค็อมโปเน็นท์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทงาน: RENOVATION FIREPROTECTION SYSTEM

 1. งานระบบดับเพลิงปี 2015

 2. นิเด็ค ค็อมโปเน็นท์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

 3. Project Amount : ติดต่อสอบถาม

 4. Tag: งานสร้างระบบดับเพลิง

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ นครปฐม