SHARE:

Share on facebook
ข้อต่อทางแยกน้ำจากหัวประปาดับเพลิง
ใช้ต่อกับท่อประปาดับเพลิง มีขนาด 4 นิ้ว เกลียวตัวเมีย แยกทางส่งนํ้าเข้ารถดับเพลิง หรือ เครื่องสูบน้ำ หาบหามได้2ทางแต่ละทางมีขนาด2.5นิ้ว แบบสวมเร็ว พร้อมมือถือ ไม่มีวาล์ว เปิด-ปิด
– ขนาด 4 นิ้ว แยกทางส่งนํ้า – ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ทาง