สินค้า

ตู้ดับเพลิง

ชุดตู้ FIRE HOSE REEL

– ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงทำด้วยโลหะ เหล็กพ่นสีแดง เบอร์16 หรือ เบอร์ 18 บานประตู เปิด-ปิดได้ ขนาด

ตู้ดับเพลิง

ชุดตู้ FIRE HOSE RACK

– ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงทำด้วยโลหะเหล็กพ่นสีแดง เบอร์ 16 หรือ เบอร์ 18 บานประตู เปิด-ปิดได้ ขนาด