สินค้า

อุปกรณ์จราจร

ธงราว ขาว -แดง

สำหรับกั้นเขตก่อสร้างหรือเขตหวงห้าม ทำจากลาสติกอย่างดี ไม่ฉีกขาดง่าย ความยาว ม้วนละ 17 และ 20 เมตร

อุปกรณ์จราจร

ยูโรเทป ขาว-แดง , เหลือง -ดำ

เทปกั้นแสดงพื้นที่หวงห้าม หรือพื้นที่อันตราย ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี ทนทานไม่ฉีกขาดง่าย มีขนาด 3 นิ้ว ยาว 200 เมตร