SHARE:

Share on facebook
ยูโรเทป ขาว-แดง , เหลือง -ดำ

เทปกั้นแสดงพื้นที่หวงห้าม หรือพื้นที่อันตราย ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี ทนทานไม่ฉีกขาดง่าย มีขนาด

3 นิ้ว ยาว 200 เมตร
3 นิ้ว ยาว 500 เมตร
บรรจุในกล่องเก็บอย่างดี