– ที่ครอบหูลดเสียง
– ฝาครอบหูสีเหลือง – ดํา
– นํ้าหนักเบา สวมใส่กระชับ
– มีแถบคาดศีรษะ สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการ ของผู้ใช้งาน – ลดเสียงได้ SNR : 27 dB