– เป็นแว่นครอบตาที่ให้มุมมองกว้าง สามารถปรับสายรัดให้กระชับได้สะดวก มีวาล์วระบายอากาศ ปลอดภัย และกันสารเคมีได้

มาตรฐาน ANSI Z87.1