สินค้า

ข้อต่อดับเพลิง

ตระแกรงทองเหลือง

ตระแกรงสำหรับสวมปลายท่อดูด ใช้กับรถดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำทั่วไป ทำจากทองเหลือง – ขนาด 3 , 3.5 นิ้ว

ข้อต่อดับเพลิง

หัวกระโหลกกรองน้ำแบบเกลียว (SUCTION STAINER SCREW TYPE)

สำหรับสวมปลายท่อดูดใช้กับรถดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำทั่วไป ทำด้วยอลูมิเนี่ยม, ทองเหลือง ไม่ผุกร่อน และไม่เกิดสนิม – ขนาด 3 , 3.5

ข้อต่อดับเพลิง

ข้อต่อหัวท่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้ง 2 ด้าน

ข้อต่อหัวท่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้ง สอง ด้าน ด้านหนึ่ง 4 นิ้ว สำหรับใช้ต่อท่อสูบน้ำประจำรถเข้าท่อประปาดับเพลิง ขนาด 4

ข้อต่อดับเพลิง

ข้อต่อหัวท่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้ง 2 ด้าน

ข้อต่อหัวท่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้ง สอง ด้าน ด้านหนึ่ง 4 นิ้ว ต่อเข้ากับหัวท่อประปาดับเพลิง อีกด้านหนึ่ง 3

ข้อต่อดับเพลิง

ข้อต่อทางน้ำเข้าอาคาร ชนิดทางรับน้ำ 2 ทาง

แบบสวมเร็วตัวผู้ มีลิ้นกันน้ำไหลกลับ ใช้ติดตั้งกับผนังตึกเพื่อ รับน้ำจากรถดับเพลิงส่งไป ตามตู้เก็บสายและหัวฉีดดับเพลิงประจำอาคาร ทำด้วยทองเหลืองชุปโครเมี่ยม มีฝาปิดพร้อม – ขนาด 4