สินค้า

อุปกรณ์อื่นๆ

ฝาประกับฉุกเฉิน

ฝาประกับฉุกเฉินป้องกันสายส่งน้ำ แตกหรือรั่วทำด้วยทองเหลืองติดบานพับเหล็กล็อตใช้กับประกับสายส่งนํ้าดับเพลิงที่ชํารุดรั่วไหล ขณะทําการฉีดนํ้าดับเพลิง

อุปกรณ์อื่นๆ

ตะกร้าหวายกรองผง

สำหรับใช้สวมครอบหัวกระโหลกกรองน้ำใช้กับท่อสูบน้ำของรถดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามทั่วๆไป – ขนาด 3 – 4 นิ้ว

อุปกรณ์อื่นๆ

หัวสปริงเกอร์ (FIRE SPRINKLER)

แบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติได้รับมาตรฐาน UL ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางของปรอท 5 มม. มี 2 แบบคือ อุณหภูมิ 68°C

อุปกรณ์อื่นๆ

ผ้าห่มกันไฟ FIRE BLANKET

มาตรฐาน AS/NZS ขนาด 4 x 6 นิ้ว ขนาดกะทัดรัด เหมาะสําหรับดับไฟในครัว หรือ

อุปกรณ์อื่นๆ

กล่องแล็ค

คล้องสายส่งนํ้าดับเพลิง ทําด้วยเหล็กพ่นสีแดง – ขนาด 1.5 นิ้ว – ขนาด 2.5 นิ้ว

อุปกรณ์อื่นๆ

ขวานดับเพลิง

ชนิดหงอนเดี่ยว สําหรับทุบ งัด แงะ และ กระทุ้งถอดกลอนของบานพับ

อุปกรณ์อื่นๆ

ชะแลง

ทําด้วยเหล็กหกเหลี่ยม สําหรับงัดขอบประตู หน้าต่าง และถอนตะปู

อุปกรณ์อื่นๆ

คราดเหล็ก

ลักษณะเป็นเครื่องมือที่ผสมเอาจอบและคราดเข้าไว้ในด้ามเดียวกัน มีท่อกลวงต่อไว้ เพื่อใส่ด้ามไม้