สินค้า

อุปกรณ์อื่นๆ

ถังฉีดน้ำพลาสติกพร้อมก้านสูบ

ลักษณะมีสายสะพายทั้งสองข้างของถังมีที่สายยางต่อเข้ากับปั๊มน้ำด้วยมือ ทําด้วยทองเหลืองมีหัวฉีดปรับระดับได้

อุปกรณ์อื่นๆ

อุปกรณ์ดับไฟป่าไม้ตบไฟ

ลักษณะเป็นแผ่นยางผสมด้วยผ้าใบประกอบด้วยแถบเหล็กที่มีเหล็กกลวงต่อไว้เพื่อสอดใส่ด้ามใม้ใช้สำหรับตบเปลวไฟ